20 Jan 2017 - جمعه ۰۱ بهم ۱۳۹۵

مطالبی با برچسپ "جوک های خفن"

  • جوک خفن

    جوک های خفن و جوکهای خنده دار جالب

    پسرک توی تاکسی یک شکلات درآورد و خورد و بعد یکی دیگه و پشت بندش یکی دیگه مردی که کنارش نشسته بود گفت : این همه شکلات برا دندونات مضره پسرک جواب داد : بابابزرگم ۱۳۵سال عمر کرد، مرد گفت : با خوردن شکلات ؟ گفت : نه بابابزرگم فقط سرش تو کار خودش بود!

تبلیغات